Đảo ngọc Phú Quốc được đề xuất lên thành phố – Mở ra những cơ hội mới phát triển kinh tế, du lịch

Vị trí Sun Grand City New An Thới

 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc gửi Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay Phú Quốc đã tạo được bước phát triển nhanh về tiềm lực kinh tế, đóng góp vào phát triển chung của cả nước, tăng cường được an ninh, quốc phòng của đảo Phú Quốc; thành Trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế…

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mô hình chính quyền nông thôn (huyện) hiện nay không còn khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, với nhiều khó khăn, bất cập. Đó là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, hộ tịch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, cấp phép đầu tư, vấn đề môi trường sinh thái…

Vì vậy UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng việc thành lập thành phố Phú Quốc là cần thiết để thiết lập mô hình quản lý theo chính quyền đô thị cho phù hợp… Mặt khác, việc thành lập thành phố sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo đà phát triển kinh tế…

Vậy Phú Quốc sẽ như thế nào nếu được nâng cấp lên “thành phố”?

Sự thay đổi về đơn vị hành chính

Vai trò của đảo ngọc Phú Quốc đối với tỉnh Kiên Giang

Theo đó, cơ sở hạ tầng của Phú Quốc sẽ được các cấp chính quyền đẩy mạnh thúc đẩy việc phát triển toàn diện. Hình thành các khu đô thị tiêu chuẩn của thành phố: khu đô thị An Thới, khu đô thị Dương Đông. Đưa Phú Quốc thành điểm du lịch hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *