Tiến độ thanh toán Sun Grand City New An Thới

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI / NHÀ PHỐ LIỀN KỀ
DỰ ÁN SUN GRAND CITY NEW AN THỚI

Mã số: CSBH-04/SGCNAT/KKDBĐS/04-2020 (067)
Áp dung tư ngày 21/04/2020 đên 30/06/2020
CĐT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Thỏa Thuận
Đặt Cọc (TTĐC)
Đặt cọc lần 1

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký TTĐC

2

Đặt cọc lần 2

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền đặt cọc 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký TTĐC

3

Đặt cọc lần 3

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2

4

Đặt cọc lần 4

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 3

Giá trị HĐVV: 30% Giá Bán NPTM/NPLK (Gồm thuế GTGT)
*NPTM/NPLK: Nhà Phố Thương Mại, Nhà Phố Liền Kề.

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – SUN GRAND CITY NEW AN THỚI

1. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Khách Hàng lựa chọn 1 trong 2 Phương án thanh toán tại HĐMB

1.1 PHƯƠNG ÁN 1: KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.1.1 Tiến độ thanh toán

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Hợp Đồng
Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1

30% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC

Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB

2

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/10/2020

3

Thanh toán lần 3

15% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/12/2020

4

Thanh toán lần 4

15% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Ngày 15/03/2021

5

Thanh toán lần 5

25% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài NPTM/NPLK (dự kiến 30/06/2021)

6

Thanh toán lần 6

5% Giá Bán NPTM/NPLK* (gồm thuế GTGT)

Theo thông báo của Chủ đầu tư khi NPTM/NPLK được cấp GCN quyền sở hữu

1.1.2 Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất

Khách Hàng nhận chiết khấu 10% trừ trực tiếp vào Giá Bán NPTM/NPLK (bao  gồm  thuế GTGT) tại thời điểm ký HĐMB

1.2  PHƯƠNG ÁN 2: KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.2.1 Tiến độ giải ngân

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

KHÁCH HÀNG

NGÂN HÀNG

1

Ký hợp đồng mua bán

Khách hàng Ký hợp đồng mua bán

2

Thời hạn giải ngân

70% giá bán NPTM/NPLK đã bao gồm thuế GTGT

(*) CĐT chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các KH đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục vay vốn theo quy định của Ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm bán hàng
(*) Trường hợp khách hàng không vay đến 70% giá bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT, Khách hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ số tiền phải thanh toán theo tiến độ HĐMB

1.2.2. Chính sách hỗ trợ lãi suất

Chính sách hỗ trợ lãi xuất

Ngân hàng cho vay

Ngân hàng theo chỉ định của CĐT

Tỷ lệ cho vay

Lên tới 70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi xuất

Lên tới 70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)

Thời gian ưu đãi lãi xuất tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 16/10/2022

Lãi xuất vay trong thời gian ưu đãi

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

24 tháng

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Lãi xuất các tháng sau thời gian HTLS

Theo quy định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

2.1  Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục I.1.1  mục II.1.1  mục  II.1.2  sẽ được hưởng mức Ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

2.2  Trong  trường  hợp  Khách  Hàng  thanh  toán  sớm  lên  tới 50% – 95%  Giá  Bán  NPTM/NPLK  (gồm  thuế GTGT):

2.2.1. Khách Hàng thanh toán sớm 50% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) sẽ nhận chiết khấu:

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên

Mốc thời gian thanh toán 50% không muộn hơn

Mức chiết khấu

01/04/2020 - 30/04/2020

30/04/2020

3.0%

01/05/2020 - 31/05/2020

31/05/2020

2.5%

01/06/2020 - 30/06/2020

30/06/2020

2.0%

2.2.1. Khách Hàng thanh toán sớm 95% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) sẽ nhận chiết khấu:

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên

Mốc thời gian thanh toán 95% không muộn hơn

Mức chiết khấu

01/04/2020 - 30/04/2020

30/04/2020

9.0%

01/05/2020 - 31/05/2020

31/05/2020

8.5%

01/06/2020 - 30/06/2020

30/06/2020

8.0%

Hình thức: Áp dụng trực tiếp vào Giá Bán NPTM/NPLK (bao gồm Thuế GTGT)

2.3   Điều kiện áp dụng:

– Muc II.2.1 nêu trên không áp dung đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại muc II.1.2. Trường
hợp Khách Hàng thanh toán sớm theo tiến độ thanh toán của HĐMB bằng vốn tự có không trùng với khoản vay
ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất thì khoản thanh toán sớm bằng vốn tự có này được áp dung theo Chính sách
ưu đãi tại muc II.2.1
– Muc II.2.2 nêu trên không áp dung đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại muc II.1.2
– Muc II.2.2 không áp dung đồng thời với muc II.2.1
– Muc II.2.2.1 không áp dung đồng thời với muc II.2.2.2

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ HỘ KHẨU TẠI KIÊN GIANG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

- Cá nhân: có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang
- Cá nhân là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 01/04/2020
- Doanh nghiệp có giấy chứng nhận ĐKKD trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 01/04/2020

Chiết khấu ngay 1% trên Giá bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SOL CLUB

NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Nhận Ưu đãi đặc biệt về Giá Bán NPTM/NPLK: áp dụng từ Sản phẩm thứ 2 trở đi và /hoặc là thành viên câu lạc bộ nhà đầu tư Sun Group

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

Thông tin chi tiết và mọi cập nhật về tiến độ thanh toán + chính sách bán hàng dự án Sun Grand City New An Thới sẽ được cập nhật liên tục tại website này.